Το πιο βασικό τμήμα της τέντας είναι ο μηχανισμός κίνησης. Χάρις σε αυτόν υπάρχει η δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει το ύφασμα της τέντας. Συνήθως υπάρχουν δύο τύποι μηχανισμών σε διάφορες παραλλαγές. Ο χειροκίνητος και ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός .

Με το συνηθισμένο χειροκίνητο γραναζωτό μηχανισμό η κίνηση παράγεται με την περιστροφή της μανιβέλας και μεταδίδεται από γρανάζια που βρίσκονται μέσα στο μηχανισμό. Οι περισσότερες τέντες σήμερα στην Ελλάδα είναι χειροκίνητες. Κύρια χαρακτηριστικά του μηχανισμού είναι ο τρόπος στερέωσής του σε κάθετο τοίχο ή σε οριζόντια οροφή, καθώς και ο λόγος μετάφρασης των γραναζιών που καθορίζει την απαιτούμενη  μυϊκή δύναμη περιστροφής. Ο χειροκίνητος μηχανισμός έχει το μειονέκτημα, ότι απαιτείται αρκετός κόπος για το ανεβοκατέβασμα της τέντας και είναι  σχετικά αργός. Πλεονέκτημα του είναι το χαμηλό κόστος εγκατάστασης.

Στον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό η κίνηση παράγεται από έναν περιστρεφόμενο ειδικό μηχανισμό με κινητήρα 220 Volts. Τελευταία σε νέες κατασκευές υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνητων τεντών. Κύριο τεχνικό χαρακτηριστικό επιλογής τους εκτός από την ποιότητα είναι η παραγόμενη ροπή από τον κινητήρα που μετριέται σε Newton*meter.
Οι ηλεκτροκίνητοι μηχανισμοί δίνουν παλλαπές δυνατότητες αυτομάτου ελέγχου, όπως π.χ. μάζεμα της τέντας για αποφυγή της καταστροφής της όταν φυσάει, άνοιγμα της τέντας ανάλογα με την ηλιοφάνεια, ή την επιθυμητή ώρα, τηλεχειρισμό της καθώς και χειρισμό της από το κινητό. Είναι ευνόητο ότι προϋποτίθεται η εγκατάσταση των κατάλληλων αισθητηρίων όπως π.χ. ανεμομέτρου, φωτεινότητας κ.τ.λ.
Η δυνατότητα αυτομάτου ελέγχου δεν είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ταυτόχρονα με την ηλεκτροκίνηση της τέντας. Είναι προαιρετικό και μπορεί να εγκατασταθεί οποτεδήποτε αργότερα. Το κόστος εγκατάστασης είναι σχετικά υψηλό και απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλης ηλεκτρολογικής υποδομής.

Η δική μας πρόταση έγκειται στην αντικατάσταση και μετατροπή του ήδη εγκαταστημένου χειροκίνητου μηχανισμού τέντας με έναν  ηλεκτροκίνητο μηχανισμό. Αυτό επιτυγχάνεται προσαρμόζοντας και μοντάροντας έναν ηλεκτρικό κινητήρα υψηλής ροπής χωρίς μερεμέτια πάνω στον υπάρχοντα χειροκίνητο μηχανισμό, ο οποίος περιστρεφόμενος ανεβο-κατεβάζει  την τέντα ανάλογα με τη θέση ενός διακόπτη πάνω-κάτω. Με άλλα λόγια, αντικαθίσταται η μανιβέλα από έναν κινητήρα. Υπάρχει πρόβλεψη απρόσκοπτης λειτουργίας, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης, ή διακοπής της τάσης από τη ΔΕΗ να μπορεί κανείς είτε με τη μανιβέλα, είτε προαιρετικά με εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας. Η αντικατάσταση και μετατροπή αυτή έχει το ελάχιστο ενδεικτικό κόστος 5€/
τετραγ. μέτρο.

Η μετατροπή αυτή της κίνησης είναι φτιαγμένη για τους ανθρώπους, όχι για το κέρδος και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη επειδή:
1.  Ο μηχανισμός κίνησης της τέντας μπορεί να ελέγχεται από το χρήστη ξεκούραστα από ένα διακόπτη.
2. Δίνεται η δυνατότητα προαιρετικά ο μηχανισμός κίνησης διά μέσου υπολογιστή και άλλων κυκλωμάτων να ελέγχεται από διάφορα αισθητήρια όπως ταχύτητας του  ανέμου, φωτεινότητας κ.τ.λ.
WYSIWYG Web Builder
Συνοψίζοντας,
Με έναν ηλεκτροκίνητο μηχανισμό μπορεί να ελέγχεται το ανεβο-κατέβασμα της τέντας με το πάτημα ενός διακόπτη.  

Πρόταση μετατροπής χειροκίνητου μηχανισμού τέντας σε ηλεκτροκίνητο. Πως γίνεται; Σε τι χρησιμεύει;